Η Creta Recycling – Στειακάκης Δευκαλιων στην Ιεράπετρα για την Ανακύκλωση.

Ιεράπετρα Σχολεία Creta Recycling

Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και συγκεκριμένα με την υπηρεσία καθαριότητας και την Αντιδήμαρχο Κα Ρουμελιωτάκη Μαρία πραγματοποιηθήκαν ενημερωτικά σεμινάρια στα Δημοτικά σχολεία του Δήμου.

Ο εκπρόσωπος της Creta Recycling Λαγουδάκης Θεόδουλος είχε την ευκαιρία να μιλήσει στα παιδιά για την ανακύκλωση, για τον σωστό τρόπο που γίνεται και δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από παιδία και δασκάλους.

Το σεμινάριο περιλάμβανε, εκπαιδευτικό βίντεο, ανάλυση του σωστού τρόπου και των υλικών που τοποθετούνται στους μπλε κάδους και τέλος μέσα από μια σειρά από δια δραστικά παιγνίδια τα παιδιά έδειξαν ότι κατάλαβαν ποσό σημαντικό και χρήσιμο είναι η ανακύκλωση συσκευασιών.
Ιεράπετρα Σχολεία Creta Recycling1
Ιεράπετρα Σχολεία Creta Recycling2
Ιεράπετρα Σχολεία Creta Recycling3Ιεράπετρα Σχολεία Creta Recycling4
Ιεράπετρα Σχολεία Creta Recycling5