ΓΥΑΛΙ

Το ΓΥΑΛΙ είναι σημαντικό υλικό για την ανακύκλωση, γιατί ανακυκλώνεται ολοκληρωτικά (100%), με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πρώτων υλών.

Η εταιρεία μας συλλέγει γυαλί από τους ειδικούς κάδους όλων των ειδών και χρωμάτων και έπειτα τα προωθεί σε πιστοποιημένους ανακυκλωτές γυαλιού.