ΦΙΛΜ

Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς ανεξαρτήτως χρώματος, καθώς και το λευκό φιλμ περιτυλίγματος, ανήκουν στην κατηγορία των πλαστικών που ανακυκλώνονται.

Αντίθετα δεν ανακυκλώνονται οι σακούλες μεταφοράς που είναι βιοαποδομήσιμες, καθώς και των πολλαπλών χρήσεων.

Η παραγωγή της πλαστικής σακούλας απαιτεί, σύμφωνα με μελέτες, 40% λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή της χάρτινης.

Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.

Οι λεπτές σακούλες μεταφοράς χρησιμοποιούνται συνήθως μία μόνο φορά, αλλά χρειάζονται αιώνες για να αποσυντεθούν πλήρως στο φυσικό περιβάλλον.
Είναι επίσης ένα πιο τα πιο συχνά απόβλητα που συναντάμε στις παραλίες.

Η εταιρεία μας συλλέγει ανακυκλώσιμο φιλμ, έγχρωμο και λευκό, και έπειτα το προωθεί σε πιστοποιημένα εργοστάσια για τη σωστή ανακύκλωσή του.