ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Με την ανακύκλωση των ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ αποκομίζουμε επίσης πολλαπλά οφέλη. Καταρχήν μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων, εξοικονομούνται πρώτες ύλες και το σπουδαιότερο, προστατεύεται το περιβάλλον και ο άνθρωπος από τις βλαβερές χημικές ουσίες που είναι ενσωματωμένες σ’ αυτές.

Η εταιρεία μας συλλέγει όλων των ειδών τις μπαταρίες και έπειτα τις προωθεί σε πιστοποιημένους συνεργάτες για τη σωστή ανακύκλωσή τους.