ΗΛ/ΚΕΣ & ΗΛ/ΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Με την πρόοδο της τεχνολογίας οι ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ βελτιώνονται μέρα με τη μέρα, γίνονται αποδοτικότερες, πιο οικονομικές και λιγότερο ενεργοβόρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι παλιές συσκευές να καταλήγουν στα σκουπίδια, πολλές φορές κι όταν είναι ακόμα ενεργές!

Αν τώρα σκεφτούμε ότι τα υλικά κατασκευής μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής είναι από τα πιο βλαβερά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καταλαβαίνουμε την απόλυτη αναγκαιότητα της ανακύκλωσής τους!

Η εταιρεία μας συλλέγει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και στην συνέχεια τις προωθεί σε πιστοποιημένους συνεργάτες μας για τη σωστή ανακύκλωσή τους.