ΧΑΡΤΟΝΙ & ΧΑΡΤΙ

Η χρήση του ΧΑΡΤΙΟΥ έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια με την κατανάλωση να ξεπερνά τους 200.000.000 τόνους το χρόνο, γι αυτό η ανακύκλωσή του είναι ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Με την ανακύκλωση του χαρτιού επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και μεγάλη μείωση του όγκου των αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. Υπολογίζεται ενδεικτικά ότι για κάθε ένα τόνο ανακυκλώμενου χαρτιού προστατεύονται περίπου 20 δέντρα από την καταστροφή!

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να συλλέγει και να διαχειρίζεται όλους τους τύπους του χαρτιού, οι οποίοι είναι: χαρτόκουτο συσκευασίας (βιομηχανικό και μη), βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, λευκό χαρτί και ανάμεικτο που είναι δύσκολο να διαχωριστεί περαιτέρω.