Το 2023 φέρνει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στις άμεσες ενισχύσεις για τους αγρότες!

Καθώς η Ευρώπη, με τις πολιτικές της, επικεντρώνεται σε στόχους για περιβαλλοντική αναβάθμιση και οικονομική βιωσιμότητα, η στρατηγική της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) του 2023-2027 της Ελλάδας εισάγει νέα δεδομένα στο καθεστώς ενίσχυσης των παράγωγων, τα λεγόμενα «Οικολογικά Σχήματα» (eco-schemes).

Τι είναι τα Οικολογικά Προγράμματα;

Τα ecoschemes (οικολογικά σχήματα) έρχονται να αντικαταστήσουν το γνωστό́ από́ την προηγουμένη προγραμματική́ περίοδο ως «πρασίνισμα, το οποίο καταβαλλόταν στους αγρότες και αποτελούσε έως το 1/3 των άμεσων ενισχύσεων.

Τα «Οικολογικά́ Προγράμματα» (eco-schemes) είναι λοιπόν νέα, καινοτόμα προγράμματα που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των άμεσων ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ, και στηρίζουν έμπρακτα τους αγρότες καθώς παράλληλα συμβάλλουν στο στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ως είδος ενίσχυσης τα Οικολογικά Σχήματα εφαρμόζονται για πρώτη φορά και οι γεωργοί καλούνται να λάβουν μέρος σε αυτά. Εφόσον θελήσουν να επιλέξουν κάποια από αυτά, τότε ως επιβράβευση λαμβάνουν την ανάλογη ενίσχυση.

Η εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων είναι μεν προαιρετική αλλά αν ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος δεν τα εφαρμόζει τότε δεν θα εισπράξει την αντίστοιχη επιδότηση. Τα οικολογικά σχήματα θα παίρνουν το 25% των άμεσων ενισχύσεων, περίπου 425 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Έτσι, οι αγρότες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των «οικολογικών σχημάτων» αυτό που ταιριάζει στην καλλιέργεια και στην περιοχή τους.

Περιληπτικά τα οικολογικά σχήματα αναφέρονται σε πράσινες πρακτικές και «εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία» όπως σε «παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων» για τη διαχείριση υπολειμμάτων υγρών φυτοπροστασίας και των συσκευασιών τους. Μπορεί κανείς να τις δει αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για την εφαρμογή των οικολογικών προγραμμάτων ο κάθε αγρότης και παραγωγός θα χρειαστεί την συνεργασία και την υποστήριξη εξωτερικών συστημάτων και συνεργατών που θα τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τις πρακτικές αυτές με επιτυχία.

Για παράδειγμα, η παρέμβαση που αναφέρεται στις «εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία» και αφορά στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων, αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι δικαιούχοι οφείλουν:

  • να συγκεντρώνουν τα κλαδέματα σε κατάλληλους χώρους, και
  • να ακολουθούν τη διαδικασία της κομποστοποίησης των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης για την «ενίσχυση παράγωγων για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης… και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» οι γεωργοί́ δεσμεύονται να λαμβάνουν υπηρεσίες τρίτων για την αειφορική́ διαχείριση των υπολειμμάτων των ψεκαστικών υγρών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των αγροτεμάχιων της δράσης.

Η εταιρεία μας, Cretarecycling – Στειακάκης Δευκαλίων, ως πιστοποιημένος φορέας μεταφοράς επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και συλλέκτης- υποδοχέας και διαχειριστής μη επικίνδυνων αποβλήτων, εγγυάται, σε συνεργασία με το αναγνωρισμένο δίκτυο των ενεργοποιητών δικαιωμάτων, την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος και τη συνεχή παρακολούθηση του εξοπλισμού που θα αναπτύξει στον κάθε χώρο. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση, τη συμβουλευτική και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων επικίνδυνων ή μη.

Γενικότερα, η εταιρεία διαθέτει ικανό στόλο, εμπειρία και εξοπλισμό.
Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου περιλαμβάνει: 4 κέντρα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) σε όλη την Ελλάδα, ένα ιδιωτικό κέντρο διαλογής, ένα εργοστάσιο πλαστικών (ΜΙΝΩΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ) και υπό τελική αδειοδότηση μια μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας ή με το εξουσιοδοτημένο γραφείο ενεργοποιήσεων που συνεργάζεστε.