Πληρώνω όσο πετάω (Pay as you throw)

Πληρώνω όσο πετάω (Pay as you throw) ή όσο ανακυκλώνω κερδίζω, δύο όψεις του νέου νομίσματος που θα μας απασχολήσει από τον νέο χρόνο.

Οι δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου θα φέρουν τη νέα δημοτική αρχή μπροστά σε ένα μεγάλο στοίχημα. Η θέσπιση του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» είναι η νέα, πολλά υποσχόμενη λύση, μπροστά στο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης.

Πως θα λειτουργήσει όμως κάτι τέτοιο το οποίο φαντάζει περίπλοκο και δύσκολο και εν πολλοίς είναι;

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο εφαρμογής του νέου συστήματος, προϋποθέτει να γνωρίζουμε πως λειτουργεί σήμερα η χρέωση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο μας. Κάθε μετρητής του ρεύματος συνδέεται χρεωστικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τα τετραγωνικά του ακινήτου. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ενιαία τιμή ζώνης ανά τετραγωνικό που σε αυτή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα σχετικά με τα κόστη ηλεκτροδότησης των δρόμων (τέλη ηλεκτροφωτισμού) αλλά και την καθαριότητα δηλαδή την αποκομιδή των απορριμμάτων, την καθαριότητα των δρόμων κλπ.

Τα τέλη αυτά, από τη νομοθεσία, είναι ανταποδοτικά, δηλαδή το συνολικό ποσό που εισπράττει ο δήμος πρέπει να αποδίδεται στους δημότες ως υπηρεσία για τις παραπάνω δράσεις. Έτσι λοιπόν ένας πολίτης ο οποίος μένει μόνος του σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών θα πληρώνει τα ίδια ακριβώς τέλη με έναν πολίτη ο οποίος μένει με την οικογένεια του σε ένα αντίστοιχο σπίτι στην ίδια περιοχή. Αντίστοιχα ένα ξενοδοχείο που κάνει πολλές διανυκτερεύσεις πληρώνει τα ίδια τέλη μ ένα ξενοδοχείο ίδιας έκτασης που κάνει λιγότερες διανυκτερεύσεις.

Το υφιστάμενο σύστημα χρέωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών δεν είναι δίκαιο. Προς θεραπεία αυτής της «αδικίας» θεσπίστηκε το σύστημα πληρώνω όσο πετάω. Κάθε σπίτι λοιπόν θα χρεώνεται σύμφωνα με τα παραγόμενα απορρίμματά του και όχι με τα τετραγωνικά του.

Πως θα γίνει λοιπόν η εφαρμογή του δύσκολου αυτού τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών;

Στην υφιστάμενη χρέωση, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, χρεώνεται και το τέλος ηλεκτροφωτισμού και οδοκαθαριότητας. Αυτά τα κόστη θα αποτελούν το 60% της υφιστάμενης χρέωσης των δημοτικών τελών δηλαδή αν πλήρωνε κάποιος 100€ συνολικά τα 60€ θα θεωρηθούν πλέον το ΠΑΓΙΟ στο νέο τρόπο χρέωσης.

Επομένως προκύπτει η εξίσωση:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ = (ΠΑΓΙΟ + ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ)

Το μεταβλητό κόστος τώρα του πληρώνω όσο πετάω θα οριστεί απο μια σειρά παραμέτρων:

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ = β1*Χ1+β2*Χ2+β3*Χ3 όπου:

Β1,β2,β3=Το βάρος των επιμέρους ρευμάτων των απορριμμάτων και Χ το κόστος συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των επιμέρους ρευμάτων, το οποίο θα θεσπιστεί χωριστά σε κάθε δήμο.

Χ1=ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Χ2=ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Χ3=ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Επιπλέον στο βάρος των σύμμεικτων απορριμμάτων που είναι τα γενικά σκουπίδια του γκρί ή πράσινου κάδου, θα προστίθεται και το τέλος ταφής των ανεπεξέργαστων απορριμμάτων το οποίο θα φτάσει το 2025 τα 60€/τόνο (ένα μέσο νοικοκυριό στην Κρήτη παράγει το χρόνο 520κιλά το κάθε μέλος). Κατά την υλοποίηση, επειδή θα είναι πραγματικά δύσκολή η εφαρμογή και κυρίως ο έλεγχος των παραγόμενων αποβλήτων ανά νοικοκυριό, προκρίνονται δύο λύσεις. Η μία αφορά την, σε πραγματικό χρόνο, ζύγιση των απορριμμάτων με ατομικούς κάδους για κάθε νοικοκυριό ή οικοδομικό συγκρότημα, και η δεύτερη, την αγορά σάκων με χρωματικό διαχωρισμό (σύμμεικτα, οργανικά, ανακυκλώσιμα), συγκεκριμένης χωρητικότητας που εκεί θα απορρίπτονται τα χωριστά ρεύματα. Οπότε ο πολίτης αγοράζοντας το συγκεκριμένο σάκο θα έχει καταβάλει ήδη το αντίστοιχο τέλος και δεν θα έρχεται αντιμέτωπος με εκπλήξεις. Φυσικά δεν αποκλείεται να υιοθετηθούν και οι δύο τρόποι ανάλογα την περίσταση.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο τρόπος της ζωής μας θα αλλάξει. Η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί μια δύσκολη ενέργεια και απαιτεί πολύ κόπο και απο την πλευρά μας ως πολίτες. Το ποιο φιλικό σκουπίδι προς το περιβάλλον είναι το σκουπίδι που δεν παράγεται.

Η εταιρεία Cretarecycling έχει τη δυνατότητα προμήθειας κάδων διαφορετικής χρωματικής απόδοσης και χωρητικότητας. Παραμένουμε κοντά στους επαγγελματίες-παραγωγούς αποβλήτων με δράσεις και λύσεις για κάθε παραγόμενο ρεύμα αποβλήτων καθώς και για να τους αναλύσουμε το νέο τρόπο χρέωσης των δημοτικών τελών.